Potrebujete pomoc?

Sme tu pre Vás.
Zavolajte nám na číslo +421 911 19 10 19 alebo nám zanechajte telefón a my Vás budeme kontaktovať.

Obchodní partneri

Spoločnosť OPTIVISTA sprostredkuje investície pre klientov v spolupráci s finančnými inštitúciami, ktoré sú pevne etablované na slovenskom trhu a majú dlhú históriu poskytovania služieb v oblasti investovania. Ako samostatný finančný agent neprijímame peniaze od klientov. Klient ich zasiela priamo na účet u obchodného partnera, s ktorým má uzatvorenú zmluvu.

obchodn9_partneri

Spolupráca s obchodnými partnermi

Investíciu klienta monitorujeme a spravujeme počas celého investičného horizontu. Sme pre klienta kontaktnou osobou, ktorá zabezpečí komunikáciu s obchodnými partnermi, vyrieši požiadavky na zmeny v zmluvách a zodpovie všetky otázky tykajúce sa sporenia a investovania. Pri strednodobých a dlhodobých investičných horizontoch proaktívne oslovíme klienta a upozorníme ho na potrebu prehodnotenia percentuálneho zastúpenia jednotlivých ETF fondov v jeho portfóliu. Zmeny vykonávame výhradne až po ich schválení klientom.

Cieľom našej spoločnosti je ponúkať klientom produkty vhodné pre ich potreby sporenia a investovania. Pri plnení tohto cieľa spolupracujeme s inštitúciami:

European Investment Centre, o.c.p., a.s.

obchodník s cennými papiermi

Strednodobé a dlhodobé investičné stratégie navrhujeme klientom na základe know-how spoločnosti OPTIVISTA. Nákup investičných nástrojov - ETF fondov, nám pre naše investičné stratégie zabezpečuje obchodník s cennými papiermi spoločnost European Investment Centre, o.c.p., a.s.

European Investment Centre, o.c.p., a.s. (EIC) je finančná inštitúcia, prevádzkujúca pre svojich členov fondovú platformu pod názvom EIC Fund Platform. Členovia EIC, ktorými môžu byť iba finančné inštitúcie a poskytovatelia investičných služieb, majú k dispozícii prostredníctvom jediného prístupu viac ako 1 200 podielových a ETF fondov od renomovaných svetových správcov, z ktorých môžu vytvárať pre svojich klientov investičné a sporiace produkty. EIC má sídlo a pôsobí na Slovensku a prostredníctvom svojich organizačných zložiek distribuje fondy aj v Českej republike a v Maďarsku. Dohľad nad EIC vykonáva Národná banka Slovenska. EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.

IAD Investments, správ. spol., a.s.

správcovská spoločnosť

Na potreby krátkodobých investičných stratégií využívame produkty spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s.. Pre klientov sme vybrali produkty, ktoré najlepšie spĺňajú požiadavky naších investičných stratégií.

IAD Investments, správ. spol., a.s. (IAD) je najstaršia slovenská správcovská spoločnosť, ktorá poskytuje finančné služby v krajinách strednej Európy už od roku 1991. V rámci európskeho pôsobenia spravuje aktíva na Slovensku, v Českej republike a Slovinsku v celkovej hodnote viac ako 930 mil. €. IAD vytvorilo portfólio silných produktov a svojim klientom ponúka správu investícií v podielových fondoch, sporiacich programoch a individuálnu správu aktív. Predaj finančných produktov IAD uskutočňuje prostredníctvom siete finančných sprostredkovateľov. Vysoká kvalita a profesionalita spravovania IAD fondov je pravidelne oceňovaná v prestížnych súťažiach finančných produktov.

Kontaktný formulár

Najnovšie články

Inflácia a jej vplyv na úspory

06.12.2021

Mgr. Marek Novelinka

Inflácia je nárast cien tovarov a služieb a s ním spojené znižovanie kúpnej sily peňazí. Medziročný nárast inflácie zaznamenal na Slovensku v októbri roka 2021 až 5,1%.

Diéty alebo cestovné náhrady a hypotéka

01.05.2021

Mgr. Michal Čižmárik

Diéty vám banka za účelom poskytnutia hypotéky akceptuje. Diéty musia byť preukázateľným príjmom. Ako banka akceptuje diéty záleží od metodiky konkrétnej banky.

Hypotéka počas a po materskej a rodičovskej

12.04.2021

Mgr. Michal Čižmárik

Pravidlá poskytovania hypoték počas materskej alebo rodičovskej dovolenky. Hypotéka po ukončení materskej alebo rodičovskej dovolenky. Dátum aktualizácie 10.04.2021.

Najnovšie články

Inflácia a jej vplyv na úspory

06.12.2021

Mgr. Marek Novelinka

Inflácia je nárast cien tovarov a služieb a s ním spojené znižovanie kúpnej sily peňazí. Medziročný nárast inflácie zaznamenal na Slovensku v októbri roka 2021 až 5,1%.

Diéty alebo cestovné náhrady a hypotéka

01.05.2021

Mgr. Michal Čižmárik

Diéty vám banka za účelom poskytnutia hypotéky akceptuje. Diéty musia byť preukázateľným príjmom. Ako banka akceptuje diéty záleží od metodiky konkrétnej banky.

Hypotéka počas a po materskej a rodičovskej

12.04.2021

Mgr. Michal Čižmárik

Pravidlá poskytovania hypoték počas materskej alebo rodičovskej dovolenky. Hypotéka po ukončení materskej alebo rodičovskej dovolenky. Dátum aktualizácie 10.04.2021.